Telefon : (416) 216 11 86

Email: robiyaman02@gmail.com

Serbest Proje

Serbest Proje

04 Şubat 2019

Amaç:

Bu yarışma kategorisinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini, hayallerini girişimci bilimsel düşünceyle gerçeğe dönüştürerek bunları sunabileceği bir ortam oluşmak.

Yarışma İlkeleri:

1. Serbest Proje için bir ekip bir proje ile katılabilecektir. Bir okul en fazla 3 ekip ile yarışmaya katılabilecektir.
2. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına (TÜBİTAK vb.) bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
3. Tüm yarışmacıların ön değerlendirme için projelerini yarışma takvimine göre http://adiyamanarge.meb.gov.tr/robiyaman adresinde on-line forma işlemiş olmaları ve proje dosyalarını PDF formatında en fazla 10 MB olarak sisteme yüklemiş olmaları gerekmektedir.
4. Ön değerlendirme sonuçlarının 23 Mart 2020 tarihinde ortalama puanlarına göre finale kalan projelerin belirlenmesi ve istenen şartların http://adiyamanarge.meb.gov.tr/robiyaman adresinde duyurulması.
5. Ön değerlendirme sonucunda final yarışmasına davet edilen yarışmacılar projelerinin bir modelini oluşturmak zorundadırlar.
6. Her yarışmacı en fazla 10 dakikalık proje sunumu ve slayt gösterisini jüri üyelerine yapmak zorundadır.
7. Yarışmacı, proje sunumundan sonra yarışma salonunda ayrılmış alan içerisinde projenin uygulanabilirliğini jüri üyelerine gösterecektir.
8. Yarışmacılar jüri üyelerine yapacakları gösteriler için gerekli tüm donanımlarını getirmek zorundadırlar.
9. Serbest proje jüri üyeleri toplam 3-5 kişiden oluşacaktır. Her bir grubu kendi uzman jürisi değerlendirecektir.
10. Serbest proje alanındaki projeler aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurularak toplam yüz (100) puan üzerinden değerlendirilecektir;
=> İnovasyon
=> Otonomluk
=> Tasarım (Performans, Maliyet, Basitlik)
=> Uygulanabilirlik
=> Projenin Güncelliği
=> Sunum Performansı

 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden ön değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirmede eksiklik görülen projeler için ek süre verilecektir.
 • Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Böyle olmadığı belirlenen projelerde, proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar yarışmadan eleneceklerdir.
 • Finale çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Organizasyon tarafından temin edilecektir. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir).
 • Serbest Kategori Yarışma Takvimi:

  Yarışma Başvuru Başlama Tarihi 15 Ocak 2020
  Son Başvuru Tarihi 13 Mart 2020
  Serbest Kategori Proje Raporlarının Sisteme Eklenmesi 13 Mart 2020
  Finale Kalan Serbest Kategori Projelerin Açıklanması 23 Mart 2020
  Final Yarışmaları 04-05 Nisan 2020